Σε σύνδεση ean-5 (5ψήφιο πρόσθετο) γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;