Σε σύνδεση gs1-128 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;