Σε σύνδεση κωδικός hibc 128 γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή