Σε σύνδεση Κωδικός hibc qr γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή