Σε σύνδεση deutsche post κωδικός ταυτότητας γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;