Σε σύνδεση interleaved 2 από 5 (itf) γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή

Εγκατάσταση της επέκτασης Chrome Generator QrCode;