Σε σύνδεση κωδικός πελάτη της Ιαπωνίας μετά 4 κράτη γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή