Σε σύνδεση φαρμακευτικός δυαδικός κώδικας γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή