Σε σύνδεση αριθμητικό telepen γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή