Σε σύνδεση σύνθετο upc-e γεννήτρια

παράδειγμα :

Σαφή