φαρμακευτικός δυαδικός κώδικας

παράδειγμα :

Σαφή