φαρμακευτικός δυαδικός κώδικας γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή