ταχυδρομικό δίκτυο usps γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή