φαρμακοεντρικός αριθμός (pzn) γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή