προσαρμοσμένη 1d συμβολογία γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή