διάφορα σύμβολα γεννήτρια γραμμωτού κώδικα

παράδειγμα :

Σαφή