αριθμητικό telepen γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή