σύνθετο upc-e γραμμωτός κωδικός

παράδειγμα :

Σαφή